a a a

EUCHARYSTIA

   Eucharystia ustanowiona została przez Jezusa Chrystusa podczas Mistycznej Wieczerzy. Istotą sakramentu Świętej  Eucharystii jest to, że pod postacią chleba i wina wierni przyjmują prawdziwe Ciało i prawdziwą Krew Chrystusową. Jezus Chrystus sam zapowiedział „Ja jestem Chlebem żywym, który zstąpił z nieba... Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało za życie świata... Ciało moje jest prawdziwym pokarmem a Krew moja jest prawdziwym napojem" (Jan 6,51,55).

    Celem ustanowienia św. Eucharystii jest pamięć o Zbawicielu, Jego męce i śmierci krzyżowej, Chrystus polecił bowiem: "To czyńcie na moją pamiątkę". Jednocześnie jest to znak Nowego Przymierza z Bogiem przez Jezusa Chrystusa, który sam powiedział: "ten kielich to Nowe Przymierze we krwi mojej" (Łk 22,20).

   Eucharystia jest także wyrazem jedności z Chrystusem i z bliźnimi. "Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie a Ja w nim" (J 6, 56). "Ponieważ jeden jest chleb przeto i my, liczni tworzymy jedno ciało" (1 Kor 10,17). Jest to ponadto ofiara za grzechy całego świata oraz dziękczynienie za wszystkie Boże dobrodziejstwa, co widoczne jest w słowach ustanowienia sakramentu. Eucharystia jest również rękojmią nieśmiertelności, życia wiecznego zgodnie ze słowami Chrystusa: "Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije Krew moją, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym" (J 6,53-54).
   Eucharystia jest sakramentem sakramentów, centralnym i głównym sakramentem Kościoła. Życie i działalność każdego członka Kościoła znajdują swój wyraz w zgromadzeniu eucharystycznym. Dlatego też odłączenie od Eucharystii jest odłączeniem od Kościoła. Kto nie uczestniczy w Eucharystii, nie żyje w Kościele, gdyż Eucharystia wyraża pełnię Kościoła. Kościół jest tam, gdzie jest Eucharystia, gdyż jest ona Ciałem Chrystusa. Obecność Chrystusa w Eucharystii jest przedsmakiem Jego powtórnego przyjścia. W Eucharystii On przychodził, przychodzi i przyjdzie. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość jednoczą się, okazując pełnię Kościoła w jego jedności i jedność w pełni. Eucharystia jest wielką tajemnicą, „wykonanie tajemniczego planu ukrytego przed wiekami w Bogu” (Ef 3, 9).

 

 

 

Masz pytania? Napisz do nas lub odwiedź stronę diecezji aby odnaleźć swoją parafię.
serwisy internetowe strony internetowe